Write For Us

Retningslinjer for gjesteinnlegg

For å bli vurdert som gjesteskribent må artikkelen din følge følgende retningslinjer:

  • Være knyttet til musikk. Ingen unntak. Gemtracks er tross alt et musikknettsted.
  • Inneholder minimum 1000 ord. Jo mer jo bedre.
  • Inneholder underoverskrifter for å gjøre artikkelen din lett å lese og for at leseren skal ha en systematisk struktur å følge.
  • Ikke ta med bilder eller videoer MED MINDRE de er helt avgjørende. Vi vil finne våre egne avgiftsfrie bilder for dekorative formål.
  • Inneholder maksimalt 3 lenker, men dette avhenger av artikkelen din.
  • Ditt navn og forfatterskap er valgfritt. Dette betyr at vi gjerne publiserer artikkelen din som om den var skrevet av våre egne ansatte.
  • Vær unik og ikke plagier. Emnet bør ikke allerede være omfattende publisert av andre nettsteder.
  • Skrevet på amerikansk engelsk.
  • Grammatikk og tegnsetting skal være i toppform. Vi aksepterer kun artikler på høyt nivå og leses som en engelsk som morsmål. Selv om vi gjør litt lett redigering for deg, kan vi rett og slett ikke bruke mer enn noen få minutter på å fikse vanlige stavefeil og omskrive problematiske setninger.

Ovennevnte retningslinjer kan endres når som helst. På tidspunktet for innsending kan vi kreve at ytterligere retningslinjer følges for å gjøre artikkelen mer relevant for publikummet vårt.

Når artikkelen din er akseptert, må den sendes til oss på e-post i et Microsoft Words-dokument (.doc eller .docx). Vi godtar ikke PDF, TXT eller andre formater.